Naučte se psí řeč těla

Sdíleno

Víte, co váš pes říká svými výrazy a pohyby? 

Psi umějí svůj názor na lidi, místa či situace vyjádřit očima, ušima, ocasem,  zkrátka celým tělem. Chcete vědět, co běží vašemu chlupáčovi hlavou? Řeč těla vám to prozradí! 

Znalost psí řeči těla vám pomůže i k lepší komunikaci s  vaším mazlíčkem – obzvlášť ve chvílích, kdy se jeho dosud spokojené chování a tělesné projevy náhle změní v nervózní či vystrašené. Proto vám v následujícím článku přinášíme přehled důležitých prvků řeči těla a jejich významů.  

Příručka psí řeči těla

Spokojený a uvolněný

 • Postoj uvolněný, žádné viditelné napětí. 
 • Tlama pootevřená, bez vyceněných zubů. 
 • Oči mají normální tvar a velikost – nejsou rozšířené, není vidět bělmo. 
 • Uši uvolněné, v normální poloze. 
 • Ocas drží vztyčený nebo jím pomalu vrtí ze strany na stranu. 

Rozčilený nebo nervózní 

 • Postoj ztuhlý, napjatý, pes se může i krčit nebo ležet na zádech a odhalovat břicho. 
 • Tlama zavřená nebo nápadně časté zívání, někdy také slinění či olizování pysků. 
 • Oči rozšířené nebo odhalující větší část bělma než normálně (případně zamhouřené). 
 • Uši svěšené či stažené dozadu. 
 • Ocas má stažený mezi nohy nebo jím rychle vrtí 

Vystrašený nebo agresivní 

 • Postoj ztuhlý či napjatý; u některých psů zježené chlupy na hřbetě. 
 • Tlama – vyceněné zuby (hlavně špičáky); chňapání a/nebo vrčení. 
 • Oči rozšířené, upřeně zírající. 
 • Uši stažené dozadu nebo vztyčené. 
 • Ocas stažený mezi nohy nebo jím rychle vrtí až „kmitá“ krátkými trhavými pohyby. 

Jak poznám, že je můj pes spokojený a uvolněný? 

Když je pes v pohodě, celý se uvolní. Šťastného a spokojeného psa tedy poznáte podle: 

 • pootevřené tlamy: Spokojený pes povolí spodní čelist a tlama se mu trochu pootevře. Nejsou vidět vyceněné zuby. 
 • uší směřujících dopředu: Také uši mají svou uvolněnou polohu – směřují volně dopředu, nebo jsou lehce svěšené do stran. 
 • pomalého vrtění ocasem nebo vztyčeného ocasu: Ocas vztyčený vysoko do vzduchu znamená, že jeho majitel je sebejistý nebo nadšený. Dobré znamení je samozřejmě většinou i vrtění ocasem. Pokud jím pes mává ze strany na stranu v klidnějším tempu, pravděpodobně je spokojený a šťastný. 

Jak poznám, že je můj pes rozčilený nebo nervózní?

Někdy nám psi dávají svým chováním a řečí těla najevo, že jim zrovna není úplně dobře. Jak ale rozlišit, jestli cítí smutek, nervozitu nebo zlobu? Pomohou vám signály z následujícího seznamu:  

 • Zamrznutí: Psi často „zamrznou“ na místě, když potřebují vyhodnotit situaci a rozhodnout se, jestli je na místě útok, nebo útěk. 
 • Přikrčení, snaha vypadat co nejmenší: Tento postoj vyjadřuje strach nebo podřízenost. Může se objevovat při setkání s dominantnějším psem. 
 • Rozšířené oči: Oči psa, který se cítí ohrožený (nebo je agresivní), se mohou zdát větší než normálně. 
 • Přimhouřené oči: Nespokojenost se může projevovat i mhouřením očí. 
 • Uši položené dozadu: Pokud uši směřují jen mírně dozadu, jejich majitel bude nejspíš přátelský. Uši přitisknuté až k hlavě nebo směřující rovně do stran však pravděpodobně ukazují strach či podřízenost. 
 • Zívání samozřejmě může znamenat jen únavu, ale pokud pes zívá neobvykle často, může to být také snaha uklidnit se při stresu či nervozitě. 
 • Olizování pysků, slinění, „vystřelování“ jazyka: Mnoho psů se olizuje, slintá a „mrská“ jazykem (jazyk rychle vyplázne a hned zase schová) poměrně běžně a z různých důvodů. Když to ale začne váš pes dělat výrazně častěji, může jít o známky stresu. 
 • Zavřená tlama: pevně zavřená tlama říká: jsem ostražitý. 

Jak poznám, že je můj pes vystrašený nebo agresivní?

Projevům strachu a agrese věnujte vždy pozornost jak u svého psa, tak i u psů cizích. Ze situací, které toto chování vyvolávají, se snažte psa co nejrychleji odvést. Pokud bývá váš pes agresivní často, poraďte se s odborníkem na výcvik. 

 • Vztyčené, nastražené uši: Pes vztyčí nebo „našpicuje“ uši, když je ostražitý a připravený k akci. Aby mu nic neušlo, natáčí uši směrem k předmětu svého zájmu. Může jít ale i o známku agrese. 
 • Ocas svěšený nebo stažený mezi nohy: Pes se cítí nepříjemně, nejistě, nebo má strach. 
 • Rychle kmitající ocas: Velmi rychlé vrtění ocasem doprovázené obranným postojem nebo dlouhým štěkáním může znamenat, že je pes podrážděný či frustrovaný. Buďte kolem něj opatrní. 
 • Vypínání se, snaha vypadat co největší: Tento postoj vyjadřuje asertivitu nebo agresi.  
 • Cenění zubů a vrčení: obnažené tesáky a vrčení jsou jasné varování: ať jsi člověk nebo zvíře, nepřibližuj se ke mně! Vraštěním čenichu a odhalováním zubů pod staženými pysky pes vyjadřuje, že je připravený zaútočit. 
 • Chňapání, naznačené kousání: Teď už je opravdu čas ustoupit – pes se cítí ohrožený. Často chňapají také štěňata, která bychom měli kousání odnaučit co nejdříve. 
 • Zakousnutí a držení: Pes, který se zakousne a nepustí, už dává najevo chuť ublížit; může být rozzuřený a snažit se zaútočit. Jestliže se takto projevuje váš pes, obraťte se na profesionálního trenéra. 

Dobře si tyto projevy a náznaky zapamatujte – pomohou vám i vašemu psímu parťákovi bezpečně poznávat nové psy. A také svého psa pozorujte a zapamatujte si, jak se obvykle chová a jak reaguje. Když se naučíte rozeznávat, kdy je spokojený, vystrašený či nejistý, vaše vzájemná komunikace tím jen získá.  

Sdíleno