O Pro zdravé mazlíčky

Elanco se představuje

Jsme společnost nadšenců, které spojuje přesvědčení, že péče o zdraví zvířat pomůže vyřešit některé z mnoha zásadních problémů našeho světa.

Jako lídr v odvětví péče o zdraví zvířat důsledně inovujeme s cílem zlepšovat zdraví zvířat, přinášet přidanou hodnotu našim zákazníkům, prosazovat firemní hodnoty a posilovat naše vazby se zákazníky.

Náš pohled na svět

Ve společnosti Elanco věříme, že zdravější zvířata jsou klíčem k řešení některých zásadních celosvětových problémů – ať už je to zajištění bezpečnosti potravin a jejich dostatečné produkce, péče o psychické zdraví člověka a boj se společenskou izolací nebo ochrana udržitelného životního prostředí.

Také Vy a Váš zvířecí přítel si navzájem dáváte nesmírně mnoho. Jeho dobré zdraví dokonce pomáhá k delšímu životu i Vám. Víme ale, že péče o domácího mazlíčka není vždy jednoduchá a může přinášet i starosti a nepříjemnosti či vyžadovat hodně trpělivosti. Tým odborníků proto spojil své znalosti a lásku ke zvířatům a vytvořil pro vás encyklopedii informací o všem, co Vám a Vašim mazlíčkům pomůže ke zdravějšímu a spokojenějšímu společnému životu.

Naše cesta

V srpnu 2020 se ke společnosti Elanco připojila veterinární divize společnosti Bayer. Nákupem Bayer Animal Health se společnost Elanco rozrostla co do možností, velikosti a globálního dosahu, čímž se jí otevřela cesta k tomu stát se dlouhodobou jedničkou na neustále rostoucím světovém veterinárním trhu.

Naše vize

Ve společnosti Elanco se řídíme vizí „Food and Companionship Enriching Life“ (výživa a společnost zlepšující život) – těchto pět slov dává našemu úsilí vyšší smysl.

Na základě našich tří hlavních hodnot rozvíjíme firemní kulturu, která má přesah a která podporuje naši vizi.

  1. Integrita: Děláme správné věci správným způsobem.
  2. Respekt: Přistupujeme s úctou k našim zákazníkům i ke zvířatům, o která pečují.
  3. Excelence: Odpovědnost. Neustálé zlepšování. Disciplinovaný přístup.