Kontakt

V případě nejasností, dotazů nebo hlášení nežádoucích účinků či závad v jakosti nás kontaktujte:

E-mail: veterina_cz@elancoah.com
Telefon: +420 731 664 017 (V případě nutnosti okamžitého řešení nežádoucího účinku. Jinak, prosím, využívejte emailovou adresu.)

Elanco Tiergesundheit AG Czech Republic, o.z.
Olivova 2096/4
Nové Město, 110 00 Praha 1

IČO: 07546009, zapsaná v obchodním rejstříku vedená u Městského soudu v Praze  A 78916

Elanco a Elanco logo-šikmý pruh jsou obchodní značky ve vlastnictví společnosti Elanco nebo jejích obchodních poboček.